CBD Pasta 60%

125,00 
Skladom

Je to naša najsilnejšia koncentrácia CBD, ktorú si môžete u nás objednať. Naše produkty sú vyrábané z konope pestovanom priamo v srdci Liptova bez chemických hnojív alebo pesticídov. Ručný zber a precízna výroba zaručujú zachovanie všetkých živín a vitamínov, ktoré nám konope ponúka. ... Čítať viac

Skladom
  • Doprava zadarmo nad 60€
  • Dodanie do 3 pracovných dní
125,00 bez DPH: 104,17 
Skladom

Popis

60% CBD olej z Konopnej farmy Liptov je extrahovaný z certifikovaných konopných odrôd s vysokým obsahom CBD. Pri pestovaní konope nám záleží na tom, aby v procese pestovania neboli použité žiadne pesticídy a herbicídy. Všetky naše konopné produkty vrátane 60% CBD pasty spĺňajú najvyššie štandardy kvality a normy Európskej Únie.

Naša CBD pasta 60% obsahuje full spectrum, čo znamená, že obsahuje všetky podstatné cannabinoidy a terpény. Vďaka tomu je 60% CBD pasta oveľa účinnejšia. Ručný zber a precízna výroba zaručujú zachovanie všetkých prospešných látok v CBD paste.

Zloženie: 60% cannabidiol (6000 mg na 10 ml)

CBD celkom: 3000 mg

60% je percento celkového obsahu CBD k celkovému množstvu oleja

Obsah balenia: 5 ml

Informácie

Skladovanie: Skladujte na chladnom a tmavom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pokyny na použitie a bezpečnostné upozornenia, výstražné upozornenia

Škodlivý po požití. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia. Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením. PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte v uzavretej nádobe. Uchovávajte oddelene od iných materiálov. Chráňte pred slnečným žiarením. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ regionálnymi/vnútroštátnymi/predpismi.

cbd pasta

 

 

 

Použitie CBD 60%

Surovina na ďalšie spracovanie v kozmetike.

Spotreba

Najlepšie spotrebovať do jedného roka od dátumu výroby.