Konope a zdravie

V našom rozsiahlom článku o tejto rastline si prejdeme históriou konope cez využitie až po zásadné rozdiely medzi konope a marihuanou.

Nech sa páči, rozšírte si svoje obzory a vedomosti spoločne s nami!

História konope

Najstaršie údaje o používaní konope sa datujú až do roku sedem tisíc pred naším letopočtom, do mladšej doby kamennej, čo obyčajne definujeme ako začiatok ‘‘neolitu‘‘ – prví poľnohospodári, a pochádzajú z oblasti starého Babylonu. Absolutórium za najväčší rozmach v pestovaní i všestrannom využívaní konope v dejinách však patrí Číne, odkiaľ z oblasti údolia Žltej rieky pochádza aj jedno z prvých svedectiev o kultúrnom využití tejto rastliny.

Predpokladá sa, že ľudia poznali konope a silu jeho využitia už dávno predtým. Šaty, ktoré ľudia nosili, siete, ktorými lovili ryby i zver, lana, ktoré používali, všetko bolo vyrobené z dlhých, pevných a odolných vlákien konope. Starovekí Číňania sa však spoliehali na silu tejto rastliny omnoho častejšie, než iba v prípadoch s využitím vlákna. Spotrebovali každú jej časť: korene a listy v medicíne, stonku na textil, povrazy a papier, semena na jedlo a olej. Číňania sa naučili zo semien lisovať cenný olej technikou, používanou ešte v 20. storočí. Lisovane semena produkujú 20 až 30 % oleja. Ten sa používal na varenie, do lámp na svietenie, do farieb, k výrobe mydla. Odpad po lisovaní ma dostatok živín, aby bol výživným krmivom pre domáce zvieratá. Konopne vlákna zo starého šatstva a sieti sa používali pri výrobe papiera, ktorý tak získal zvýšenú trvanlivosť a zachoval sa dodnes v hroboch z obdobia 100 rokov p.n.l. ( podobný papier sa momentálne používa na výrobu bankoviek v Kanade, alebo na lepšie vydanie biblie ). Korene sa vo forme cesta prikladali na rany k zmierneniu bolesti zlomeniny a pri operáciách. Ani účinky listov a kvetov nezostali dlho nepovšimnuté. V Číne, ako aj v ďalších oblastiach, mala konopa spolu s inými halucinogénnymi rastlinami veľmi dôležitú pozíciu pri vytváraní náboženstiev a v živote vtedajších komunít vôbec.

Do Európy priniesli konope severnou cestou 2800 rokov p.n.l. Skýti. Konopne vlákno sa stalo na čas hlavnou plodinou v histórii takmer každej európskej krajiny, kde ľudia taktiež ocenili silu tejto rastliny a jej skutočne všestranné využitie. S rozmachom obchodu sa novými cestami semená dostali do všetkých kútov známeho sveta. Prví osadníci novovznikajúcich amerických kolónií ich so sebou priviezli a konopný priemysel zažil práve v Amerike nebývalý rozmach. Veľký dôkaz o užitočnosti konope sa prejavil v recyklačnom priemysle – konopné oblečenie a lodné plachty sa menili na papier. Otcovia americkej nezávislosti boli silnými obhajcami národnej ekonomiky založenej na využívaní konope. George Washington a Thomas Jefferson boli sami dlhoročnými pestovateľmi konope. Konope bolo legálnym platidlom vo veľkej časti Ameriky od roku 1632 až do začiatku 19. storočia.

V 18. storočí produkuje Rusko 80 % konope používaného na západe. V druhej polovici 18. storočia kupuje Veľká Británia 90 % konope z Ruska a Britské námorníctvo je tak odkázané na Ruské konope. Jeden z hlavných dôvodov vojny v roku 1812, v ktorej bojovala Amerika proti Británii, bol prístup k Ruskému konope. V roku 1807 spojenec Ameriky Napoleon a Rusky cár Alexander podpisujú zmluvu, podľa ktorej Rusko prestane legálne obchodovať s Anglickom. Cieľom Napoleonovej stratégie bolo zastaviť dodavky Ruského konope Anglicku a týmto zničiť Anglické vojnové loďstvo, ktoré by sa bez kvalitných konopných plachtovín len ťažko zaobišlo a bolo by nútené zastaviť blokádu Francúzka a kontinentu. Cár tuto zmluvu nedodržal a Napoleon v júni 1812 napadá Rusko. Kvôli krutej zime a Ruskej vojenskej taktike je porazený. V decembri 1814 podpisuje Anglicko zmluvu so Spojenými štátmi v ktorej súhlasí, že už nikdy nebude obťažovať americké obchodne lode dovážajúce tiež konope z Ruska.

Konope indické je pestované hlavne pre svoj živicový sekrét. Tento druh konope sa využíva hlavne pre fajčenie marihuany. Najviac sa využíva na výrobe mäkkých drog a hašiša.
Konope rumištné je burinatá rastlina, ktorá sa k nám dostala z južnej Ukrajiny.

Výrobky a produkty technického konope

Spektrum výrobkov z konope je veľmi široké, dá sa z neho vyrobiť až 25 tisíc stopercentne recyklovateľných výrobkov. V západných krajinách sa technické konope bežne pestuje a spracováva. U nás je všetko vo fáze výskumu, skúšobnej výroby a skúšobného pestovania. Hoci máme voči konope veľmi benevolentný vzťah produkty netechnického konope sú u nás stále skôr netradičné, hoci ide o úplne bežnú vec.
Základnou využiteľnou surovinou je biomasa a semeno. Stonka je vhodným príkladom pre výrobu biopalív – benzín, brikety, drevené uhlie, metanol alebo elektrina. Celulózu hemicelulózu, ktorá sa nachádza v dreni možno premeniť na alkoholové palivo. Konope sa dá však využiť na ďalšie výrobky.
Konope sa dajú využiť v oblasti potravinárstve, v chemickom a textilnom priemysle, samozrejme v lekárstve, kozmetike a pod.

Čo je vlastne technické konope a aké má využitie?

Technické konope sú vlastne dvojdomé rastliny so vztýčenými stonkami. Konope delíme na samičie rastliny, ktoré sú nižšie, ale za to hutnejšie a samčie rastliny, ktoré sú naopak vysoké a štíhle. Stonky bývajú vysoké asi 2,5 až 3 metre. Niekedy ich výška môže dosiahnuť až 5 metrov.

Z technického konope ( cannabis sativa ) sa dá zúžitkovať takmer všetko! Z tejto rastliny teda môžeme čerpať konopné vlákno, olej a výživné semená. K pestovaniu nie sú potrebné žiadne jedy (pesticídy a herbicídy). Konope je totiž vysoký kvietok a rýchlo prerastie všetky rastlinky a buriny. Je totiž sám veľmi odolnou burinou. To pritom ale vôbec neuberá na prínose siateho konope.
Technické konope sa vyznačuje pre priemysel ako výborná rastlina. Svojimi priaznivými rastovými vlastnosťami (tenkou nevetvenou stonkou) a takmer nulovým obsahom THC (max 0,2% podľa noriem EÚ).

Cannabis Sativa

Tu u nás v Slovenskej republike sa najviac vyskytujú tieto druhy konope:
Konope siate (technické konope) sa pestuje pre svoje dlhé a pevné stonky, ktoré sa využíva v textilnom priemysle (konopná látka). Tiež je veľmi využívané pre svoje olejnaté semienka. Olej získaný zo semienok sa používa v kozmetike, potravinách, na výrobu mazadiel, mydiel a farieb. Je to vlastne všestranne využiteľná bylina. Toto konope neobsahuje alebo obsahuje veľmi nízke percento THC.
U nás sa konope siate využíva najviac pre netkaný textil, papierenský a automobilový priemysel a pre stavebné účely. Významné je využitie drevitej hmoty (pazderia) pre energetické využitie vo forme biopeletiek. Môže sa s nimi kúriť napríklad v krbových kachliach, krboch aj v iných kachliach či kotloch na tuhé palivá. Brikety sú lisované bez akéhokoľvek spojiva, takže neobsahujú žiadne škodlivé látky. Majú tvar valca s priemerom 6,5 cm. Výhrevnosť je asi 16,5 MJ / kg pri vlhkosti 9%.
Konopné semená obsahujú 30 – 35% vysychavého oleja s vysokým zastúpením mastných kyselín.
Konopný olej, získaný lisovaním z konopných semien sa dá využiť ako motorové palivo, ďalej na výrobu farieb a lakov, a tiež v oblasti potravinárstva.
Konopné semeno sa veľmi využíva v potravinárstve a u chovateľov vtáctva (veľmi dobré krmivo).

Najčastejšie využitie konope siateho:
– PAPIER
– ŠATSTVO A POVRAZY
– PALIVO
– KOZMETIKA
– BIOMASA
– LEKÁRSKE ÚČELY (častejšie konope indické, kvôli množstvu kannabinoidov)

Konope a jej liečivé účinky

Napriek prítomnosti viacerých liečivých komponentov v konope, za najdôležitejšiu považujeme prítomnosť esenciálnych mastných kyselín. Konopný olej obsahuje viac ako 80 % polynenasýtených mastných kyselín (PUFA), je bohatým zdrojom kyseliny alfa-linolénovej (ALA, omega-3), ktorej obsahuje asi 15-30 % a kyseliny linolovej, (LA, omega-6), ktorej obsahuje asi
45-60 %.

Pomer omega-6/omega-3 mastných kyselín v konopnom oleji (2:1 až 3:1) je optimálny pre ľudské zdravie. Ak sa tento pomer posunie výrazne v prospech omega-6 mastných kyselín (ako majú mnohé iné bežne používané rastlinné oleje), môžu v organizme prevážiť zápalové procesy, čo môže zhoršiť akékoľvek zápalové ochorenie od artritídy až po aterosklerózu. Naopak, výrazný nadbytok omega-3 mastných kyselín (čo je v praxi veľká rarita) môže spôsobiť relatívny nedostatok omega-6 mastných kyselín. To zase môžu negatívne pocítiť pacienti s atopickou dermatitídou alebo psoriázou.

Nedostatok PUFA v membránach nervových buniek centrálneho nervového systému sa spája s viacerými neurodegeneratívnymi ochoreniami ako je napr. Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba.

Konopa a ateroskleróza

PUFA a ich metabolity pozitívne ovplyvňujú lipidový profil jedinca, znižujú krvný tlak a tým významne prispievajú k prevencii aterosklerózy a jej komplikácií (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda a pod.). Tento účinok bol pozorovaný aj u pacientov s cukrovkou 2.typu, kedy denný príjem 10 ml konopného oleja signifikantne znižoval hladinu LDL cholesterolu, triglyceridov, cukru aj glykovaného hemoglobínu v krvi. Rovnako konopa u týchto pacientov pomáhala zvýšiť hladinu “dobrého” HDL cholesterolu. Efekt tejto suplementácie dokonca pretrvával aj nejaký čas po vysadení konopného oleja.

Prevencia aterosklerózy sa pri pravidelnom užívaní konopného oleja deje na viacerých úrovniach: PUFA nielen upravujú lipidový profil a zabraňujú tak vytváraniu lipidových plátov v cievnej stene, ale aj znižujú agregáciu krvných doštičiek, čím pozitívne prispievajú k správnemu prúdeniu krvi a zabraňujú tvorbe krvných zrazenín. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na možnosť predĺženia krvácania u pacientov, ktorí užívajú antikoagulačnú liečbu (najmä pri dlhodobom a pravidelnom užívaní konopného oleja). Nemusí to zákonite znamenať potrebu vyhnúť sa užívaniu konopných produktov, ale je vhodné sledovať laboratórne ukazovatele a v prípade potreby upraviť dávkovanie antikoagulačnej liečby (prípadné zníženie dávky takéhoto lieku môže pacientovi iba prospieť, keďže nejde o lieky bez nežiadúcich účinkov).

Konopa a kožné ochorenia

Konopa má tiež preukázateľne pozitívne účinky na kvalitu pokožky, nechtov a vlasov. Pri pravidelnej konzumácii asi 15-30 ml konopného oleja denne môžeme asi o 2-4 týždne pozorovať zlepšenie stavu pokožky, o 2-4 mesiace nechtov a o 6-8 mesiacov aj vlasov, ktoré sa stávajú silnejšími a odolnejšími.

Významné zlepšenie stavu pokožky sa pozorovalo aj u pacientov s atopickou dermatitídou, akné, psoriázou a inými kožnými chorobami. Pacienti udávali najmä úľavu od svrbenia a významné zlepšenie hydratácie pokožky.

Konopa pôsobí protizápalovo

Protizápalový účinok esenciálnych mastných kyselín konopy má široké využitie: od zápalových ochorení kĺbov až po zápaly čreva alebo žlčníka.

Konopa upokojuje rozbúrené hormóny

Konopné semeno ako jediné z pomedzi olejnatých semien obsahuje GLA (kyselinu gama-linolénovu). Táto sa v štúdiách ukázala byť dobrým riešením pre predmenštruačný syndróm aj menopauzálne príznaky.

Konopa siata – semienko

Samotné konopné semienko obsahuje asi 30 % oleja, 25 % proteínov, významné množstvo vlákniny, terpény, steroly a viaceré vitamíny a minerály.

Terpény konopy, napriek ich prítomnosti v stopových množstvách, môžu k celkovému liečivému účinku najmä esenciálnych mastných kyselín prispievať svojimi protizápalovými, antialergickými alebo cytoprotektívnymi vlastnosťami.

Významný je aj obsah vitamínu E, ktorý sa v konopných produktoch nachádza vo forme gama (gama-tokoferol). Predpokladá sa, že táto forma vitamínu E je v prevencii koronárnej artériovej choroby omnoho účinnejšia ako forma alfa, známa z výživových doplnkov. Navyše gama-tokoferol v čreve blokuje peroxidáciu lipidov a znižuje tvorbu mutagénnych peroxidových produktov, čím významne prispieva k prevencii rakoviny hrubého čreva.

Steroly (najmä beta-sitosterol) prispievajú k anticholesterolovému účinku PUFA blokovaním vstrebávania cholesterolu v čreve. Môžu slúžiť aj ako substráty pre hormóny a regulatórne komponenety, takže sú zvlášť vhodnou potravinou pre vegetariánov.

Metylsalicylát, príbuzný známej kyseliny acetylsalicylovej (aspirinu, acylpirínu) je napriek prítomnosti v stopových množstvách ďalšou účinnou protizápalovou zložkou konopy.

Konopa siata – proteín

Konopa a budovanie svalovej hmoty
Konopa a jej proteíny (edestín a albumín) sú zdrojom všetkých esenciálnych aminokyselín. Asi 40 % z nich tvoria vysoko rozvetvené aminokyseliny (Leucín, Izoleucín, Valín), ktoré sú zvlášť výhodné pre výstavbu svaloviny a preto majú široké využitie v športovej výžive. Kvalitou sú porovnateľné s vaječným a sójovým proteínom. Konopné bielkoviny sú ľahko stráviteľné a neobsahujú trypsínové inhibitory, ktoré zabraňujú vstrebávaniu bielkovín. Konopná múka je vhodný zdroj kvalitných bielkovín aj pre tých ľudí, ktorým strukoviny spôsobujú nafukovanie, pretože konopa obsahuje veľmi málo nestráviteľných foriem sacharidov.

Konopa a obličkové ochorenia

Je známe, že pri obličkových ochoreniach má, popri znižovaniu množstva prijatých bielkovín, zmysel sústrediť sa skoro výlučne na bielkoviny rastlinné. V experimentoch na zvieratách sa pozoroval veľmi pozitívny vplyv konopného proteínu na spomalenie vývoja obličkového ochorenia a jeho kardiovaskulárnych komplikácií. Konopa a jej proteín v experimente zlepšoval funkciu obličiek a zmierňoval patologický nález na obličke. Pacientom s chronickou renálnou insuficienciou (zlyhávanie funkcie obličiek) sa odporúča zaradiť konopný proteín do diéty.

Konopa a celiakia

Konopná bielkovina je vzhľadom na absenciu lepku vhodná aj pre celiatikov.

Na záver treba zdôrazniť, že účinok konopa a jej produkty dokážu naplno rozvinúť svoj liečivý potenciál najmä pri pravidelnom používaní a nie pri nárazovej konzumácii vysokých dávok.

Konopa a onkologický pacienti

Veľa týchto pacientov trpí bolesťami a nechutenstvom, následne strácajú svoju váhu a silu. Konopa hlavne jej CBD extrakt zmierňuje bolesť a prináša chuť do jedla.

Záver

Veríme, že ste získali nové informácie ktoré vám, rozšírili obzory. Ak vás niečo zaujíma,
neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na akékoľvek otázky.

odkazy: www.sashe.skwww.caj-kava-cokolada.skwww.zdravie.sk

top