Cbd olej ako novel food

Cbd olej ako novel food
150 zobrazení30.11. 2022 Zuzka

Prvý máj minulého roka (2021) bol pre každého, kto sa zaujíma o konopu významným dňom. Aj Slovensko, ako posledná krajina v európskej únií, vyradila CBD kanabidiol zo zoznamu psychotropných látok, čo prinieslo veľa možností pre výrobu konopných výrobkov. To znamená, že môžeme legálne predávať a kupovať výrobky obsahujúce CBD extrakt ako CBD kvapky, CBD oleje, maste a iné produkty, avšak len ako produkt na ďalšie spracovanie alebo kozmetický výrobok. Nie však ako potraviny alebo výživové doplnky. Na to, aby sa CBD produkty mohli predávať a konzumovať ako potravina, musia byť najprv jednotlivo schválené ako novel food.

V článku sa teda dozviete čo to je novel food, ako súvisí s CBD, ako prebieha proces schválenia a čo sa zmení po schválení alebo naopak, neschválení CBD ako novej potraviny.

Čo je novel food

Nové potraviny, tiež nazývané aj novel food sú všetky potraviny, ktoré neboli schválené v Európskej únií pred májom roku 1997 a patria aspoň do jednej z definovaných kategórií, ako napríklad potraviny izolované alebo vyrobené z rastlín a ich častí. Medzi novel food sa už medzičasom zaradili napríklad semená šalvie alebo sušené larvy múčiara obyčajného (1). CBD extrakt a výrobky z neho na svoje schválenie Európskou radou pre nové potraviny stále čakajú. Na to, aby bol výrobok schválený ako novel food, musí spĺňať prísne kritéria. Musí byť zdravotne nezávadný, úplne bezpečný na konzumáciu a správne označený.

Cbd olej ako novel food

Žiadosti o schválenie CBD ako novel food

Európska rada o nových potravinách obdržala 19 aplikácií na zaradenie CBD extraktu, CBD oleja či CBD kvapiek do nových potravín. Zvyčajne sa tieto žiadosti o schálenie výrobku ako novú potravinu uzavrú v priebehu 9 mesiacov, no u kanabinoidu je to opäť inak a rada svoj proces rozhodovania pozastavila v Júni tohto roku (2022) kvôli nedostatočným dôkazom a výskumu (2).

Pre všetkých žiadateľov, medzi ktorými sú hlavne výrobcovia takýchto produktov usporiadala online stretnutie, kde svoje rozhodnutie vysvetlila a podala bližšie informácie o spomínaných nedostatkoch v dôkazoch. Aplikanti však napriek tomu vyjadrili svoje sklamanie nad rozhodnutím. Na toxikologický výskum viaceré z firiem, teda žiadatelia prispeli spoločne 3,5 milióna eur dúfajúc, že to Európskej rade bude stačiť na rozhodnutie o bezpečnosti CBD a jej dennej doporučenej dávky (3). Rada však vyžaduje ďalšie toxikologické výskumy, a to aj konkrétne na ľuďoch, čo nie je bežnou praxou pri registrovaní nových potravín, ale skôr pri farmaceutických žiadostiach. Aj keď je samozrejmé, prečo sú toxikologické výsledky dôležité, žiadatelia sú presvedčení, že existujúcich dôkazov o bezpečnosti CBD je mnoho a sú dostačujúce na schválenie CBD ako novel food (2). Rada však zdôraznila, že určite nepovažuje CBD za nebezpečné, len je s procesom opatrná.

Čo na to vedci

Vedci preskúmali všetky dostupné štúdie zaoberajúce sa bezpečnosťou užívania CBD a uzavreli, že doporučená dávka CBD kvapiek by nemala presiahnuť 10 mg/deň (4). Autori štúdie si myslia, že dôkazov je dosť, a rada sa má na základe čoho rozhodnúť. Avšak prízvukujú, že CBD produkty, ktoré sú momentálne dostupné na trhu, by mali určite prejsť inšpekciou či spĺňajú ich doporučené dávkovanie. Pre Európsku radu tiež navrhli postupy, podľa ktorých by sa mohla riadiť pri rozhodovaní o CBD ako novel food.
Spomenuli schválenie CBD produktov ktoré spĺňajú doporučené dávkovanie ako nové potraviny, zaradenie produktov s nízkym ale aj vysokým obsahom CBD ku medicínskym produktom. Pri takto stále sa zväčšujúcom trhu a dopyte je nepravdepodobné, že by sa podarilo predaj a nákup prerušiť na vykonanie dodatočných štúdií, naopak autori vyzývajú radu na okamžité konanie, pre ochranu zdravia užívateľov (5).

Aké sú momentálne postupy?

Európska únia pripravuje smernicu, ktorá by mala priniesť jednotné pravidlá pre výrobu konopných produktov a uľahčiť tak výrobu ale aj distribúciu týchto produktov v celej Európskej únií. Chce tak zabrániť osobitnému prístupu všetkých členských štátov k veci a neschopnosť regulovať tieto produkty na obchodných pultoch. Ako sme však spomínali, Európska rada vyžaduje ďalšie štúdie a testy, aby bola schopná takéto pravidlá zaviesť.

Cbd olej ako novel food

Čo by znamenalo schválenie CBD ako novel food?

Ak Európska rada príde s jednotnou smernicou na reguláciu výroby CBD produktov a zaradí CBD produkty, ktoré spĺňajú jej kritéria za nové potraviny, budeme si môcť kúpiť CBD kvapky označené ako výživový doplnok, alebo CBD oleje ako potravinu. Kým sa však dočkáme predaja CBD kvapiek ako výživového doplnku či potraviny, tak to môže trvať ešte pár rokov, ak vezmeme do úvahy čas a peniaze potrebné na uskutočnenie dodatočných štúdií. Svetlú stránku však môžeme nájsť aj v tomto prípade, a to, že tentokrát to nie je Slovensko, ktoré zaostáva v rebríčku prijatia účinkov CBD do každodenného života, ale zmena musí prísť z úrovne Európskej únie. Zatiaľ môžeme len dúfať, že to bude čoskoro!

(1) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Nové potraviny – Novel food. Online na:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2831%3Anove-potraviny-na-web&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=102

(2) Leo Bear Mc-Guinness. (2022) European CBD Company Reacts to the EFSA’s Decision to Halt Novel Foods Process. Analytical Cannabis. Online na:
https://www.analyticalcannabis.com/news/european-cbd-company-reacts-to-the-efsas-decision-to-halt-novel-foods-process-313998

(3) CBD In The Novel Food Regulation. EssentiaPura. Online na:
https://essentiapura.com/cbd-in-the-novel-food-regulation/

(4) Lachenmeier, D. et al. (2022) Does Cannabidiol (CBD) in Food Supplements Pose a Serious Health Risk? Consequences of the EFSA Clock Stop Regarding Novel Food Authorisation. Preprint. Online na:
https://www.preprints.org/manuscript/202208.0232/v1

(5) Alexander Beadle. (2022). CBD Products Still Available in the EU Must Be Considered Unsafe, Say Researchers. Analytical Cannabis. Online na:
https://www.analyticalcannabis.com/news/cbd-products-still-available-in-the-eu-must-be-considered-unsafe-say-researchers-314112

Produkty v článku:

Ďalšie články