Melatonín a imunita

kfl blog melatonin
172 zobrazení12.3. 2024 Zuzka

Väčšina z nás pozná melatonín pod názvom hormón spánku. V tomto článku by sme vám chceli priblížiť jeho funkcie v našom tele a jeho vplyv na imunitu a naše celkové zdravie.

Melatonín je hormón, ktorý sa uvoľňuje v mozgu a pomáha s načasovaním našich vnútorných hodín, teda spánku a bdelosti. U novonarodených detí sa melatonín začne uvoľňovať už v treťom mesiaci. Počas života sa časy najvyššej intenzity uvoľneného melatonínu menia, čo vedie k rôznym časom nám prirodzeným pre spánok a prebúdzanie. Zistilo sa, že niektoré osoby produkujú počas života výrazne menej melatonínu ako iné, čo môže mať vplyv na rýchlejšie starnutie, všeobecné zhoršenie kognitívnych, psychologických a sociálnych funkcií a na poruchy spánku. Množstvo vylúčeného melatonínu tiež súhlasí s dennými a sezónnymi zmenami v našom imunitnom systéme a tým dokazuje, že hrá dôležitú úlohy pri regulácií imunity.

Čo je imunita a ako funguje?

Ak naša imunita funguje správne, telo sa vie samo obrániť voči patogénom a tak zabrániť rôznym chorobám. Imunitný systém je základný mechanizmus na udržovanie homeostázy, teda stavu normálnej funkcie organizmu, kedy nie je narušovaný žiadnymi zmenami z vonkajšieho prostredia. Imunitný systém je tvorený rôznymi bunkami, molekulami a lymfatickými orgánmi. Ide hlavne o biele krvinky, špecifické antigénne receptory na povrchu T a B buniek, thymus a kostnú dreň, kde sa tieto bunky tvoria.

Na dosiahnutie homeostázy používajú živé organizmy prirodzené cirkadiánne hodiny (cirkadiánny rytmus). Tie pomáhajú telu pripraviť sa na zmenu svetla a tmy, teda fungujú na základe striedania dňa a noci.  Ak sú tieto rytmy v súlade s vonkajšími zmenami, naše orgány fungujú lepšie, máme lepšiu náladu a náš imunitný systém je odolnejší voči rôznym chorobám.

Ako s tým súvisí melatonín?

Keď nám dopadne svetelný lúč na sietnicu oka, nervy túto informáciu prenesú do mozgu. V epifýze sa na základe tejto informácie vylúči malé množstvo melatonínu, ktorý sa prichytí na svoje receptory v suprachiazmatickom jadre. Tam zabraňuje svojej ďalšej produkcii. Za tmy sa však melatonín vylučuje vo veľkých množstvách, pretože nie je ničím blokovaný.

Vďaka bohatému rozmiestneniu jeho receptorov po celom tele vplýva na mnoho funkcií v organizme. Naštartúva imunitný systém, pozitívne vplýva na vývoj reprodukčných orgánov, zlepšuje plodnosť, ovplyvňuje pamäť a učenie a tiež má antioxidačné účinky.

Štúdie ukázali, že doplnky melatonínu môžu zmierniť príznaky jet lagu pri letoch na dlhé vzdialenosti. Tiež je odporúčaný pre pacientov s poruchou oneskorenej fázy spánku a bdenia, pri niektorých problémoch so spánkom u detí alebo pri úzkosti pred a po operácií (1).

Nevidiaci pacienti a melatonín

U osôb, ktoré sú úplne nevidomé sa často vyskytuje porucha 24-hodinového spánkového cyklu. Keďže nedokážu prirodzene prijímať svetelné signály dôležité pre prirodzený denný rytmus, ich telo síce nasleduje 24 hodinový cyklus, no spánkové hodiny sa neustále posúvajú. Tieto osoby si nedokážu svoj cirkadiánny rytmus napraviť prirodzene sami, ako by to bolo možné u vidiacich ľudí. Prirodzená tvorba melatonínu pri tomto ochorení môže byť príliš nízka, alebo naopak príliš vysoká, pričom obe situácie môžu viesť k problémom. Práve hormón melatonín podávaný ako súčasť liečby sa preukázal ako účinný u nevidomých pacientov. U vidiacich pacientov trpiacich rovnakou poruchou sa melatonín taktiež využíva pri liečbe, ale zvyčajne nie ako jediná liečba.

Zdroje:

Produkty v článku:

Ďalšie články