Konope a Seniori

Konope a Seniori
87 zobrazení21.5. 2021 Tomáš

85 % seniorov užívajúcich konope formou extraktu konštatovalo, že došlo u nich k zlepšeniu celkového zdravotného stavu.

Zmiernenie príznakov rôznych ochorení (problémy so spánkom, chronická bolesť a pod.) u starších pacientov užívajúcich konope bolo výsledkom štúdie na Ben Gurionovej univerzite v Izraelskom Negeve. Výskumu sa zúčastnilo 184 ľudí vo veku nad 65 rokov (vekový priemer 81 rokov), pričom z nich 64 percent boli ženského pohlavia. Štúdia prebiehala v období mesiaca apríl 2017 až október 2018 a ich výsledky boli publikované v časopise Journal of Clinical Medicine.

CBD extrakt

Pacienti užívali vo forme CBD extraktu, ktorý im bol podávaný pod jazyk. Zo 122 pacientov spôsobilých odpovedať, ohodnotilo 112 z nich účinnosť konopnej liečby na svoj celkový zdravotný stav. 85 % z nich konštatovalo, že došlo u nich k zlepšeniu celkového zdravotného stavu, z toho 49 z nich usúdilo, že zlepšenie bolo významné, 30 z nich ako mierne a 16 z nich ako ľahké zlepšenie. Žiadne zlepšenie nespozorovalo 13 z testujúcich seniorov, zhoršenie zaznamenali 4 pacienti.

Po šiestich mesiacoch od začiatku užívania Konopného extraktu až 58 % pacientov stále pokračovalo v užívaní aj napriek tomu, že 1/3 z nich zaznamenala mierne nežiaduce účinky (ospalosť, sucho v ústach).

ZDROJ: Konopný magazín

Ďalšie články